Limitació de noves plantacions al Cava - aml Enginyers
327
post-template-default,single,single-post,postid-327,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.1.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Limitació de noves plantacions al Cava

A continuació transcrivim els acords adoptats pel Ple del Consell Regulador del Cava del 23 d’octubre de 2017, relatius a la limitació de noves plantacions a la zona de producció emparada per aquesta denominació.

Els acords restringeixen l’entrada de noves plantacions concedides mitjançant el mecanisme de salvaguarda, pel qual cada any el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient fixa la superfície que es podrà concedir per a noves plantacions, la qual haurà de ser superior al 0% i com a màxim de l’1% de la superfície estatal de vinya.

També es restringeixen les replantacions de vinyes no registrades a la DOP Cava, ja sigui per arrencada d’una plantació de fora la DO Cava o les efectuades amb drets de replantació vigents (drets en cartera anteriors a 2015).

 

ACORDS sobre les plantacions

  • Limitar les autoritzacions de noves plantacions per al període 2018-2020 com a màxim a 0,1 hectàrees per a cada exercici, a la zona geogràfica de producció de raïm per a la DO CAVA.
  • Restringir les replantacions de vinya procedent d’arrencades realitzades fora de la DO Cava i de vinyes no registrades a la DOP Cava a 0 hectàrees per al període 2018-2020.
  • Restringir les autoritzacions de plantació de vinya provinents de la conversió de drets d’arrencades realitzades abans del 31 de desembre de 2015, per al període 2018-2020 a les que provinguin únicament d’arrencades de vinyes que estiguessin inscrites en la DOP Cava.

 

ACORDS sobre les inscripcions

  • Acceptar, en relació a explotacions vitícoles inscrites en el Registre 1 del Consell Regulador del Cava, el registre de noves parcel·les de vinyes existents que no constin inscrites en el mateix, sempre que donin compliment al plec de condicions de la DO CAVA i es s’adscriguin a aquesta.
  • A aquests efectes, sol·licitar als departaments competents de les comunitats autònomes afectades, per a que comuniquin al Consell Regulador del Cava, d’haver-los, les dades pendents respecte a les parcel·les plantades de vinya amb destinació a la DO CAVA que no hagin estat comunicades el passat mes de juliol de 2017, abans del proper 30 de novembre de 2017, data a partir de la qual s’entendrà regularitzat el Registre 1 d’aquest Consell per a l’exercici 2017, sense perjudici de la prèvia valoració per part dels seus serveis tècnics de l’efectiu compliment del Plec de Condicions. “
No Comments

Post A Comment